PEL DESEMBRE TREMOLA EL VENT I L'HOME MÉS VALENT.

dimarts, 22 de gener del 2008

LA FESTA DE L'HIVERN

El dia 21 de desembre férem la festa de l'hivern que dedicàvem al Cronista Chabret en el I Centenari del seu traspàs.

Infantil dedica els teatres a la seua professió i treballaren la medicina, així com altres oficis que s'estan treballant a la classe de cinc anys.

Els teatres han estat:

Infantil 3 anys: La meua burreta


Infantil 4 anys: nyam-nyam


Infantil 5 anys: els oficis


La primària ha elegit tant temes de l'època, com allò que li agradava a Chabret.

Primer: el tren.


Segon: els monuments.


tercer: auca del Cronista Chabret.


Quart: el somni de Chabret.


Cinqué: el modernisme.

Sisé: escenes d'un poble.