PEL MAIG, CADA UN RAIG.

PLA D'EVACUACIÓ

COORDINADOR/A GENERAL: DIRECTOR/A
SUPLENT: CAP D’ESTUDIS

NORMES PER UNA EVACUACIÓ ORDENADA
 • Si sonara l’alarma (só repetitiu i curt del timbre) es desallotjaria l’edifici per les portes més pròximes a les classes.
  • Les classes de la planta baixa eixiran per les portes que donen al pati de jocs. Les classes de la primera planta eixirien per les portes que donen al jardí. Si aquestes estigueren bloquejades s’esperarien que l’alumnat de la planta baixa eixira per les portes que donen al pati de jocs i seguidament eixiren ells. Si no més fora que estigueren tancades, la clau de porta de l’ala oest estarà a la Sala de Professors/es, penjada entrant a mà esquerra i si fora la de l’ala est, en el quadre de claus del conserge).
  • En cas que alguna de les escales estiguera bloquejada, l’alumnat eixiria per la terrassa buscant l’escala de l’altra ala de l’edifici. Si el sinistre bloquejara les dues escales, l’alumnat esperaria a les classes que donen al nord.
  • L’ordre d’evacuació seria:
   • Primera planta ala est: Aules E-8 (Educació Especial, desendollar corrent), E-9 (Segon), E-10 (Audició i Llenguatge), E-12 (Quart), E-14 (Primer), E-11 (Tercer)
   • Planta Baixa ala est: Aules E-1 (Consergeria desendollar corrent general quan avisen d’ordinadors o O-11, cinquè), E-2 (Despatx, si hi ha algú, assumirà les funcions del conserge si aquest no estiguera), E-3 (I-5 eixirà al pati de jocs, després de comprovar que no hi cap alumne/a al wàter i obrirà la porta de l’Avinguda Sants de la Pedra), E-4 (Cuina, desendollar l’escalfador elèctric), E-5 (Menjador), E-6 (Aula multiusos).
   • Primera planta ala oest: Aules O-14 (Material), O-13 (Anglés), O-12 (Biblioteca), O-10 (Informàtica. Procurarà que es tanquen tots els ordinadors i, després, desendollar el corrent de l’aula. A continuació, avisarà el conserge que ja pot tallar el corrent). O-8 (Sisé), O-11 (Cinquè. Si l’aula d’ordinadors està buida no més és preocuparà del seu alumnat, que el water estiga buit i d’avisar el conserge perquè talle el corrent de llum).
   • Planta baixa ala oest: Aules O-4 (Infantil 3), O-6 (Gimnàs), O-5 (Infantil 4, comprovar que al water de l’ala no hi ha ningú), O-7 (Sala de professors).
   • Saló d’Actes: Aula O-2. Eixiria directament per la porta que dóna al jardí i obrirà les portes que donen a la Glorieta.
 • S’ha d’eixir sense presses, ordenadament i sense que es mesclen els grups.
 • Tenint en comte la tendència de l’alumnat a dirigir-se a les eixides que utilitzen habitualment, serà el/la professor/a qui els/les dirigeisca cap a les eixides establertes.
 • Una vegada desallotjat l’edifici, l’alumnat es concentrarà al pati de jocs i al jardí en cas d’un simulacre, però en cas real l’alumnat eixiria al carrer per les portes d’eixida del patí i del jardí sempre sota les directrius del mestre/a.

NORMES PER ALS TUTORS/ES
 • L’alumnat no s’ha d’emportar res personal.
 • No deixar cap aparell elèctric endollat.
 • S’han de tancar portes i finestres.
 • Quan s’haja desallotjat l’aula cada professor/a comprovarà que queda buida.
 • Passarà llista al lloc de concentració.
 • L’últim professor/a de cada ala de cada planta comprovarà que no queda cap alumne/a a les àrees de serveis de l’ala en qüestió.
 • Professors/es aules O-9, O-10 i O-12. Si la porta d’eixida al jardí estiguera tancada, la clau es trobaria a la sala de professors/es només entrar a mà esquerra penjada al marc de fusta.

NORMES PER A L’ALUMNAT
 • Cada grup d’alumnes ha d’actuar sempre segons les indicacions del seu professor/a.
 • No s’arreplegaran els objectes personals.
 • L’alumnat que es trobe als serveis haurà d’incorporar-se ràpidament al seu grup. Si es troba en una planta o ala distinta a la seua s’incorporarà al grup més pròxim i li ho dirà al professor/a del grup al que s’ha incorporat.
 • Tots els desplaçaments es realitzaran ràpidament, però sense córrer, sense atropellar-se i sense espentar als altres.
 • No es detindran a les portes d’eixida.
 • No se’n tornaran cap arrere per a buscar germans, amics o objectes personals.
 • Els grups romandran units, sense separar-se, ni adelantar-se als altres fins i tot quan es troben a l’exterior, a la fi de facilitar al professorat el control de l’alumnat.

NORMES PER AL CONSERGE

 • Tocarà el timbre d’alarma.
 • Desendollarà el corrent elèctric general de l’edifici.

NORMES CAP D’INTERVENCIÓ I EMERGÈNCIA

1.- EN CAS D’ACCIDENT O EMERGÈNCIA
 • Atendrà al ferit/da.
 • Ordenarà que s’avise a l’equip de primers auxilis.
 • Requerirà el transport i ordenarà el trasllat del ferit/da a un centre sanitari, previ informe de l’equip de primers auxilis.
 • Avisarà i informarà del succés als familiars directes del ferit/da.
2.- SI ES DETECTA UN INCENDI
 • Rebrà la informació i valorarà el risc.
 • Ordenarà que s’emeta la senyal d’alarma.
 • Ordenarà la primera intervenció.
 • Eixirà a rebre i informar a les ajudes externes (bombers, sanitaris, policia local).
 • Els indicarà el temps transcorregut, situació…
 • Ordenarà l’evacuació.
 • Col·laborarà en la direcció del control de l’emergència.
 • Rebrà informació dels grups d’alarma, primera intervenció i evacuació.
 • Redactarà un informe de les causes, del procés i de les conseqüències de l’emergència.