MAIG ARRIBAT, HIVERN ACABAT.

dimarts, 22 de gener de 2008

LA FESTA DE L'HIVERN

El dia 21 de desembre férem la festa de l'hivern que dedicàvem al Cronista Chabret en el I Centenari del seu traspàs.

Infantil dedica els teatres a la seua professió i treballaren la medicina, així com altres oficis que s'estan treballant a la classe de cinc anys.

Els teatres han estat:

Infantil 3 anys: La meua burreta


Infantil 4 anys: nyam-nyam


Infantil 5 anys: els oficis


La primària ha elegit tant temes de l'època, com allò que li agradava a Chabret.

Primer: el tren.


Segon: els monuments.


tercer: auca del Cronista Chabret.


Quart: el somni de Chabret.


Cinqué: el modernisme.

Sisé: escenes d'un poble.